Herroepingsrecht

Beste Kodiak klant,

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw bestelling bij de Kodiak Group VOF. Wij hopen dat u tevreden bent met uw aankoop en dat deze volledig aan uw verwachtingen voldoet. Uw bestelling is met de grootste zorg uitgevoerd en wij streven dan ook naar een perfecte kwaliteit voor alle artikelen die u ontvangt.

 

Indien u toch één of meerdere producten aan ons wilt retourneren bent u verplicht zich aan de voorwaarden van de Kodiak Group VOF te houden.

Neem de pagina klantenservice goed door en vul uw gegevens op dit formulier volledig en nauwkeurig in.

Kodiak Group VOF heeft het recht retouren te weigeren als er aan één van de voorwaarden niet is voldaan.

  

Voorwaarden retourneren:

Wij garanderen altijd de beste kwaliteit. Toch is het mogelijk bestelde artikelen te retourneren. Binnen 30 dagen na ontvangst crediteren wij de geldelijke waarde.

 

 • Goederen die retour worden gestuurd dienen onbeschadigd en compleet aangeleverd te worden. U dient de producten in een geschikte omverpakking terug te sturen en geen stickers en/of tape te plakken op de originele verpakking.
 • Goederen dienen voldoende gefrankeerd op gestuurd te worden via PostNL.
 • Voor een snelle afwikkeling van uw retourzending verzoeken wij u vriendelijk alle gegevens duidelijk in te vullen en dit formulier met uw retourzending mee te sturen.


Zichttermijn / herroepingsrecht:

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Kodiak Group VOF heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij De Kodiak Group VOF. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Kodiak Group VOF er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door De Kodiak Group VOF aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij De Kodiak Group VOF slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

 

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 dagen
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
 • Om de hoogste kwaliteit specificaties van onze  airsoft BB's te kunnen garanderen kunnen de airsoft BB's niet worden geruild!
 • In verband met de kwetsbaarheid van FPS meters, scopes, red-dots en andere optische apparaten, worden deze niet geruild.

 

Formulier Retourbeleid - Herroepingsrecht

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan:

Kodiak Group VOF

Noordwijk 26

7751 Aj Dalen


 


Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 


Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 


Naam/Namen consument(en)

 


Adres consument(en)

 


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 


Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is